top of page

Nordin På Österlen har lång erfarenhet av 

kaminer och skorstenar.

 

Vi startade redan 1999, fast då som smidesverkstad.

Då skorstensuppdragen blev fler och fler och det även monterades en och annan kamin. 

2005 tog vi steget och förvärvade nuvarande fastighet och öppnade kaminbutik.

 

Vi har sedan dess försett i första hand Österlen men även övriga Skåne med kaminer och skorstenar.

 

Smidesverkstaden har vi givetvis kvar, och de båda verksamheterna kompletterar varandra väl.

 

I butiken säljer vi förutom kaminer antikt och kuriosa samt andra metalliska underligheter av egen tillverkning. 

Skorstenshuv i koppar
logo2w.png

© 2024. Nordin På Österlen AB

bottom of page